Termenii serviciului & GDPR

Politică de confidențialitate 
Introducere
În contextul interacționării cu platforma https://voceata.ctr.ro ne încredințezi anumite informații în funcție de scopul vizitei tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date, de ce le prelucrăm și la ce se utilizează. Luăm în serios confidențialitatea partenerilor noștri și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Le păstrăm doar pe durata impusă de organizarea unui eveniment, ducerea la bun sfârșit a unui proiect în care te-ai înscris, respectiv durata impusă de lege, în funcție de context. Suntem conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, motiv pentru care facem tot posibilul să le stocăm în siguranță. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa în acest sens. Acest text conține elemente generale destinate respectării directivei Regulamentul (EU) 679/2016 uzitate în mod generic de platforme electronice de referință precum și personalizări destinate utilizării de către platformele electronice dezvoltate și utilizate de către Federația CTR și partenerii săi.

Această notă te informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu tine în relație cu organizația noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.
Mențiuni
Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.
Cine suntem noi?
Federația Consiliul Tineretului din Romania (prescurtat CTR), cu sediul în Strada Turturelelor, nr. 11A, București, cod fiscal 18375593, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.
Cine ești tu?
Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unui partener sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu Federația Consiliul Tineretului din România, ești o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.
Angajamentul Nostru
Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

* Legalitate, echitate și transparență – prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

* Controlul îți aparține – în limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

* Integritatea datelor și limitarea scopului – utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

* Securitate – am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 • Obținerea datelor – CTR procesează datele direct obținute de la persoane în cauză și exclusiv prin acordul acesteia. CTR nu preia/cumpără/vinde date de la/către terțe părți. Datele sunt colectate în baza: acordului exprimat de tine, realizarea misiunii federației, obligații legale sau contractuale.
  Schimbări
  Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.
  Întrebări și solicitări
  Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: dpo@ctr.ro
 1. Informațiile Tale

8.1. Ce fel de informații colectăm despre tine?

Atunci când navighezi pe platformele CTR și ale partenerilor, când ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne vei putea comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la tine, cum ar fi numele, prenumele, vârsta, adresă de e-mail, număr de telefon. În cazul solicitării altor date personale, se justifică motivul în cadrul solicitării.

Principalele situații în care CTR colectează date personale sunt:

formulare de înscriere la proiecte sau activități CTR sau în parteneriat cu CTR;
formulare de înscriere pentru activitatea de voluntariat în cadrul CTR;
angajare în cadrul CTR;
date de contact pentru newsletter / invitații / noutăți / notificări;
fotografii efectuate la proiecte sau activități CTR sau în parteneriat cu CTR.
Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare pentru utilizarea facilităților oferite de platformă, precum:

Adresa IP
Navigatorul de internet
Locația
Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru
Alte date colectate automat de platformele de management dinamic / inteligent al conținutului. Puteți în orice moment să activați sistemele tip „Do Not Track (DNT)” pe care navigatorul de internet de care-l utilizați dispune.
8.2. Stocarea datelor

Pentru stocarea datelor folosim următoarele servicii: Google Apps / Drive, Typeform și 123FormBuilder. Stocarea datelor se face strict în scopul pentru care am primit acordul de colectare, iar accesul la acestea este oferit doar către persoanele care au sarcini directe în atingerea acelui scop.

În urma consumării obiectului (ex. încheierea evenimentului pentru care au fost colectate datele), accesul la acestea se restricționează prin parolă, în continuare având acces doar reprezentantul legal al federației, dacă nu există dorința persoanei în cauză de a elimina datele din sistem. Datele pot fi stocate și în format fizic în cazul situațiilor reglementate legal (deconturi, contracte etc.).

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail dpo@ctr.ro.

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți

8.4. Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi.
După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

8.5. Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor sau altor terți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău sau alt temei juridic.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale. Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.
Care sunt drepturile tale?
Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

Dreptul de retragere a consimțământului
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul de a te opune prelucrării datelor
Dreptul de a te adresa justiției
Te rugăm să reții că:

Îți poți retrage consimțământul pentru comunicare directă în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: dpo@ctr.ro

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor.

Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util. Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 1. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail dpo@ctr.ro

De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt:

Office CTR
Adresă e-mail: dpo@ctr.ro
Telefon: +4 0746 259 430