{"status":true,"total":7,"results":[{"id":8063,"link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitii\/tinerii-din-mediul-rural-au-nevoie-de-spatii-dedicate\/","title":"TInerii din mediul rural au nevoie de spa\u021bii dedicate","category_name":"Politici locale","category_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/categorii\/politici-locale\/","excerpt":"\u00cen contextul unei infrastructuri na\u021bionale slabe dedicat\u0103 tinerilor, \u00een contextul unei infrastructuri aproape inexistente dedicate tinerilor din mediul rural, \n\nCentrul Interna\u021bional de Tineret Tei\u0219ani deschis \u0219i gestionat de Asocia\u021bia Curba ...","comments":0,"comments_fomated":0,"address":"","city":"","state":"","neighborhood":"","zip":"","country":"","lat":"","lng":"","receiver":"Consiliul Local Teisani","position":"Consilieri locali","goal":"","updates":"","thumbnail":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/image-8VllLevs4WDNfkEKzTdj7f7ckpNwmr-300x225.jpg","status":"0","author_avatar":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/avatar.svg","author_name":"Cosmin Catana","author_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/author\/cosmin\/","sign":"98","sign_fomated":98,"sign_compact":"98sus\u021bin\u0103tori"},{"id":8052,"link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitii\/sustine-si-tu-scrisoarea-deschisa-catre-decidenti\/","title":"Sus\u021bine \u0219i tu Scrisoarea deschis\u0103 c\u0103tre deciden\u021bi","category_name":"Priorit\u0103\u021bi na\u021bionale","category_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/categorii\/prioritati-nationale\/","excerpt":"Domnule Pre\u0219edinte, Stima\u021bi membri ai Parlamentului, Stima\u021bi membri ai Guvernului, Domnule Prim-ministru, \u00cen vremuri de restri\u0219te pentru toat\u0103 popula\u021bia acestei planete, credem c\u0103 empatia \u0219i solidaritatea sunt valorile care ne ...","comments":0,"comments_fomated":0,"address":"","city":"","state":"","neighborhood":"","zip":"","country":"","lat":"","lng":"","receiver":"DECIDEN\u021aII POLITICI","position":"","goal":"5000","updates":"","thumbnail":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/image-fvAqpGsUD6Wyk1dECtoMm4fQcAerZk-300x225.jpg","status":"0","author_avatar":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/avatar.svg","author_name":"Consiliul Tineretului din Rom\u00e2nia","author_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/author\/office364\/","sign":"155","sign_fomated":155,"sign_compact":"155sus\u021bin\u0103tori"},{"id":8044,"link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitii\/sustine-rezolutia-tinerilor-2020-2027\/","title":"Sus\u021bine \u0219i tu Rezolu\u021bia Tinerilor 2020-2027","category_name":"Politici na\u021bionale","category_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/categorii\/politici-nationale\/","excerpt":"Edi\u021bia a V-a a Summitului Tinerilor din Rom\u00e2nia a oferit ONG-urilor \u0219i tinerilor ocazia s\u0103 dezbat\u0103 cele 11 obiective propuse de UE, s\u0103 identifice problemele aferente acestora \u0219i s\u0103 propun\u0103 ...","comments":16,"comments_fomated":16,"address":"","city":"","state":"","neighborhood":"","zip":"","country":"","lat":"","lng":"","receiver":"Parlamentul Rom\u00e2niei","position":"","goal":"5000","updates":"","thumbnail":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/image-aVj4Iw187osGAPikccW8HxKWPL0nyd-300x225.png","status":"0","author_avatar":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/avatar.svg","author_name":"Consiliul Tineretului din Rom\u00e2nia","author_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/author\/office364\/","sign":"684","sign_fomated":684,"sign_compact":"684sus\u021bin\u0103tori"},{"id":8030,"link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitii\/dezvoltare-fara-nationalizare-a-fundatiilor-judetene-pentru-tineret\/","title":"Dezvoltare f\u0103r\u0103 na\u021bionalizare a Funda\u021biilor Jude\u021bene pentru Tineret","category_name":"Politici na\u021bionale","category_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/categorii\/politici-nationale\/","excerpt":"Stima\u021bi deciden\u021bi,\n\nRom\u00e2nia poate dezvolta un ansamblu de centre pentru tineret unic \u00een Europa - mi\u0219carea de \u0219i pentru tineret e preg\u0103tit\u0103 s\u0103 \u00ee\u0219i joace rolul \u0219i vrea un parteneriat corect ...","comments":17,"comments_fomated":17,"address":"","city":"","state":"","neighborhood":"","zip":"","country":"","lat":"","lng":"","receiver":"Pre\u0219edintele Rom\u00e2niei","position":"","goal":"5000","updates":"","thumbnail":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/image-6VlQqj2VTNF2z8kQf1u8WNk8oTpygO-300x225.png","status":"0","author_avatar":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/avatar.svg","author_name":"Consiliul Tineretului din Rom\u00e2nia","author_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/author\/office364\/","sign":"54","sign_fomated":54,"sign_compact":"54sus\u021bin\u0103tori"},{"id":8022,"link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitii\/burse-in-toata-romania\/","title":"Burse \u00een toat\u0103 Rom\u00e2nia!","category_name":"Priorit\u0103\u021bi na\u021bionale","category_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/categorii\/prioritati-nationale\/","excerpt":"Noi, Consiliul Na\u021bional al Elevilor, cerem Guvernului Rom\u00e2niei stabilirea unui plafon minim pentru bursele pentru elevi, fie ele sociale, de studiu, de merit sau de performan\u021b\u0103. V\u0103 solicit\u0103m s\u0103 include\u021bi ...","comments":0,"comments_fomated":0,"address":"","city":"","state":"","neighborhood":"","zip":"","country":"","lat":"","lng":"","receiver":"Monica Anisie","position":"ministrul Educa\u021biei \u0219i Cercet\u0103rii","goal":"20.000","updates":"","thumbnail":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/image-tZ6QvRPGDlRMzddfbcwukC0XmXMjCj-300x225.png","status":"0","author_avatar":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/avatar.svg","author_name":"Consiliul Na\u021bional al Elevilor","author_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/author\/contact540\/","sign":"3","sign_fomated":3,"sign_compact":"3sus\u021bin\u0103tori"},{"id":7996,"link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitii\/claritate-in-politicile-pentru-tineret-si-simplificarea-finantarii-proiectelor-de-tineret\/","title":"Claritate in politicile pentru tineret si simplificarea finantarii proiectelor de tineret","category_name":"Politici na\u021bionale","category_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/categorii\/politici-nationale\/","excerpt":"Rom\u00e2nia nu are politici clare, coerente \u00een domeniul tineretului, nici la nivel na\u021bional, nici la nivel local. De\u0219i legea prevede multe tipuri de facilit\u0103\u021bi pentru tineri, acestea nu sunt transpuse ...","comments":0,"comments_fomated":0,"address":"","city":"","state":"","neighborhood":"","zip":"","country":"","lat":"","lng":"","receiver":"Ionut Stroe","position":"Ministrul Tineretului si Sportului","goal":"5000","updates":"","thumbnail":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/image-WWwFTSPq7gJUiRzR2s6MpmYjTuDMe6-300x225.jpg","status":"0","author_avatar":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/avatar.svg","author_name":"Consiliul Tineretului din Rom\u00e2nia","author_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/author\/office364\/","sign":"10","sign_fomated":10,"sign_compact":"10sus\u021bin\u0103tori"},{"id":7911,"link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitii\/zece-prioritati-pentru-noul-guvern\/","title":"Zece priorit\u0103\u021bi pentru noul guvern","category_name":"Priorit\u0103\u021bi na\u021bionale","category_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/categorii\/prioritati-nationale\/","excerpt":"**Consiliul Tineretului din Rom\u00e2nia (CTR), federa\u021bia care reprezint\u0103 tinerii \u0219i organiza\u021biile de tineret din Rom\u00e2nia, \u00een urma consult\u0103rii structurilor membre \u0219i partenere, a formulat zece solicit\u0103ri pentru viitorul guvern. ...","comments":2,"comments_fomated":2,"address":"","city":"","state":"","neighborhood":"","zip":"","country":"","lat":"","lng":"","receiver":"Ludovic Orban","position":"Prim-ministru","goal":"5000","updates":"","thumbnail":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2019\/11\/image-wBxRMBuD0gUSWH345auLg16VU9C43s-300x225.jpg","status":"2","author_avatar":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/avatar.svg","author_name":"Consiliul Tineretului din Rom\u00e2nia","author_link":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/author\/office364\/","sign":"28","sign_fomated":28,"sign_compact":"28sus\u021bin\u0103tori"}],"message":"Petitions was loaded successfully.","action":{"url":"https:\/\/voceata.ctr.ro\/petitions-search-results\/?q=","text":"Vezi 7 rezultate pentru \"\""}}