Petiție pentru Ionut Stroe
Claritate in politicile pentru tineret si simplificarea finantarii proiectelor de tineret

Claritate in politicile pentru tineret si simplificarea finantarii proiectelor de tineret
186 vizualizări

România nu are politici clare, coerente în domeniul tineretului, nici la nivel național, nici la nivel local. Deși legea prevede multe tipuri de facilități pentru tineri, acestea nu sunt transpuse în măsuri concrete din partea Guvernului României. Toate acestea conduc la o o abordare mai degrabă haotică a dezvoltării politicilor publice în domeniul tineretului. În ceea ce privește finanțarea proiectelor pentru tineret ale structurilor neguvernamentale, acestea se lovesc de birocrație excesivă, de obligația de a depune acte care pot fi obținute direct de instituții de la alte instituții și cazurile în care procesul e digitalizat sunt mai degrabă excepții.

Vrem o lege a tinerilor mai clară și care să producă efecte!

În primul rând, ne dorim să fie clarificate documentele strategice principale - mai exact, să existe obligația adoptării unei Strategii naționale pentru tineret, la nivelul Guvernului, precum și a strategiilor locale pentru tineret, la nivelul consiliilor județene, a consiliilor locale și a Consiliului General al Municipiului București. Strategiile trebuie să fie multianuale și să fie însoțite de planuri de măsuri anuale. Oricine este interesat ar trebui să poată afla cât mai ușor ce face Guvernul pentru tineri sau ce fac primăria și consiliul județean pentru ei.

Tinerii trebuie informați, la împlinirea vârstei de 14 ani, dar și la 18 ani, în legătură cu modificările care survin în drepturiile și obligațiile lor ca urmare a dobândirii capacității de exercițiu limitate, respectiv depline. În instituțiile care lucrează cu tineri (școli, centre de protecție a copilului) trebuie instituite mecanisme de avertizare internă (watch-dog) ca măsură pentru o mai bună aflare a neregulilor și a eventualelor abuzuri.

Dezvoltarea lucrului cu tinerii, a infrastructurii pentru tineret (în special a centrelor pentru tineret), susținerea organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret, modul în care tinerii sunt consultați și dezvoltarea de mecanisme de co-management și co-decizie ar trebui să se numere printre atribuțiile autorităților menționate. De asemenea, la nivelul autorităților locale ar trebui să existe responsabili de tineret sau direcții de tineret, în funcție de tipul de autoritate locală vizată.

Vrem ca finanțarea proiectelor de tineret să fie debirocratizată și digitalizată!

Organizațiile de și pentru tineret aduc un plus de valoare important tinerilor și comunităților în care activează. Acestea ar trebui să își poată dedica resursele și timpul pentru a își maximiza impactul și nu pentru a naviga proceduri complicate sau pentru a alerga între instituții pentru a duce hârtii dintr-un loc în altul. În acest sens, solicităm:

  • Obținerea documentelor care țin de altă instituție publică direct de către instituția finanțatoare
  • Introducerea posibilității de finanțare pe bază de sume forfetare pentru anumite categorii de costuri, în mod similar programului Erasmus+
  • Obligarea instituțiilor finanțatoare de a asigura posibilitatea derulării intregului proces de finanțare prin intermediul unei platforme digitale

Textul complet al propunerilor și contextul elaborării lor

Propunerile complete de modificare a actelor normative pot fi descărcate, după cum urmează:

  • Propunerile de modificare a legii tinerilor nr. 350/2006: http://tiny.cc/legeatinerilor
  • Propunerile de modificare a legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit de interes general: http://tiny.cc/legefinantare
  • Propunerile de modificare ale Ordinului de Ministru privind metodologia concursurilor național și locale de proiecte de tineret, respectiv a concursului național de proiecte studențești: http://tiny.cc/concursuriMTS

Documentele au fost elaborate de Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, Asociația CIVICUS România și Consiliul Tineretului din România în cadrul proiectului „Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-ONGT”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capacitate Administrativă 2014 - 2020, cod MySMIS 111432, cod SIPOCA 277.

Susținători

Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader
Scrisoare către
Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe
Presedintele Comisiei pentru invatamant, Sorin Cimpeanu

Claritate in politicile pentru tineret si simplificarea finantarii proiectelor de tineret

Actualizări

More updates...
Consiliul Tineretului din România a deshis această petiție
9 luni in urma

Scrie un răspuns sau un comentariu

Conectat . Deconectare?

9 Susținători
4,991 semnături necesare pentru a ajunge la 5,000
Prin semnare, accept Termenii și condițiile, și sunt de acord să primesc e-mailuri ocazionale despre campaniile de pe voceata.ctr.ro. Înțeleg și accept că puteți dezabona oricând din contul de utilizator.
Similar petitions
687
Dezvoltare fără naționalizare a Fundațiilor Județene pentru Tineret
Petiție pentru Președintele României

Stimați decidenți, România poate dezvolta un ansamblu de centre pentru tineret unic în ...

Consiliul Tineretului din România 43 susținători